About us

 “บ้านสวนไผ่นพเก้า” มาจากพื้นฐานที่เราชอบธรรมชาติ ชอบการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และผักสวนครัวต่างๆ ส่วนหนึ่งมาจากการปลูกฝังของครอบครัวเมื่อครั้งเยาว์วัย ตั้งแต่จำความได้เมื่อเริ่มเช้าวันใหม่ ลูกๆทุกคนก่อนจะไปโรงเรียนต้องเข้าไปช่วยครอบครัวรดน้ำ ถางหญ้า ช่วยเก็บผลผลิตในสวนก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง จึงกลับมาอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียน และตอนเย็นเมื่อกลับมาจากการเรียนก็ต้องมาช่วยครอบครัวทำงานในสวนก่อนจนถึงพลบค่ำ จึงค่อยเริ่มทำการบ้าน ตั้งแต่เล็กจนโตกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เด็กๆ ซึมซับรักธรรมชาติโดยปริยาย

เมื่อทำงานประจำกายอยู่ในเมือง แต่ใจอยู่กับธรรมชาติเสมอ ทำให้สนใจศึกษา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ พบว่าการอยู่กับธรรมชาติ พอกิน พอใช้ พอเพียงนั้น คือวิถีชีวิตที่มีความสุขที่สุด ดังอมตะวาจาของหม่อมเจ้าสิทธิพร “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง” ทำให้มีแนวคิดว่า “อาหารและที่พัก” น่าจะมาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติแท้จริง เมื่อแนวคิดนี้ทำให้เราพบความสุขในใจแล้ว เราก็อยากถ่ายทอดให้ผู้คนในสังคมนี้มีความสุขด้วยกัน เราจึงขอเป็นส่วนเล็กๆในสังคมเพื่อจุดประกายให้ท่านที่มาสัมผัสกับเราได้ตระหนักถึง การปลูกผักสวนครัวกินเอง และการปลูกต้นไผ่ในที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ สิ่งเหล่านี้จึงมี-เป็น-อยู่ใน “บ้านสวนไผ่นพเก้า”

 *ผักสวนครัว*  จัดสรรพื้นที่ปลูกผัก 2 แปลงใหญ่แบ่งออกเป็น 40 แปลงย่อย ปลูกผักตามฤดูกาล ผักเครื่องเคียง และผักสวนครัว โดยไม่ใช้สารเคมี แต่เราจะใช้น้ำหมักชีวภาพที่ทำขึ้นเองบำรุงดิน บำรุงต้น บำรุงใบ จากข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไปดังทราบว่า คนไทยเป็นมะเร็งกันมากขึ้นเพราะอาหารการกิน บางคนพยายามเลี่ยงกินเนื้อสัตว์ หันมากินพืชผักมากขึ้น แต่จากข้อมูลพบว่าในพืชผักมีสารพิษตกค้างมากมาย “บ้านสวนไผ่นพเก้า” จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการนำสารเคมีเข้าร่างกายท่าน โดยการใช้ผักไร้สารที่ปลูกเองมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร และเมื่อท่านได้มาสัมผัสเราแล้วท่านอาจนำแนวคิดการปลูกผักสวนครัวกินเองปลูกที่บ้านต่อไป

 

 

 

 

 

 

*บ้านไผ่*  ลดโลกร้อน จะได้ยินคำว่า “ภาวะโลกร้อน” ถี่ขึ้นในช่วงหลังๆนี้ จากข้อมูลพบว่า “ไผ่” เป็นพืชที่มีน้ำอยู่ในปล้องมาก สามารถลดอากาศแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีหลายชุมชนแนะนำให้สมาชิกปลูกไผ่ โดยพบว่า “ในพื้นที่ที่ปลูกไผ่นั้นมีความชุ่มชื้นมากขึ้นกว่าแต่ก่อน” และในหลายพื้นที่เริ่มมีการชักชวนให้ปลูกไผ่ เพื่อสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต “บ้านสวนไผ่นพเก้า” จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้เห็นประโยชน์ของต้นไผ่ในต่างมุมมอง ด้วยการนำไม้ไผ่มาสร้างบ้านพักที่อบอุ่นให้ท่านได้มาลองสัมผัส ซึ่งอาจจะไม่สะดวกสบาย กว้างขวางเท่าบ้านปูน แต่เราเชื่อว่าท่านจะได้พบกับบรรยากาศใหม่ๆที่น่าจดจำ

 

ใส่ความเห็น